MattiNikama Ekologista hyvinvointia kaikille.

Tulevaisuuden talous ja työelämä

  • Tulevaisuuden talous ja työelämä
  • Tulevaisuuden talous ja työelämä

On vääjäämätöntä, että talousjärjestelmämme ja tapamme tehdä työtä täytyy ajatella ja toteuttaa uudella tavalla. Kapitalistinen talousjärjestelmä on luonut paljon hyvää maailmaan ja yksittäisiin yhteiskuntiin, mutta syntyneet haitat ovat myös niin merkittäviä, että lähitulevaisuudessa tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa. Järjestelmän tulee perustua oikeudenmukaisuuteen, tasapuolisuuteen, yksilölähtöisyyteen ja kestävään kehitykseen. Elinikäisen oppimisen periaatteen ja toimivan koulutusjärjestelmän avulla taataan sosiaalinen liikkuvuus, mahdollisuuksien tasa-arvo sekä toimiva työelämä. Joustavuus on erittäin tärkeä periaate. Hyvinvointivaltion palvelut tulee nähdä sosiaalisina ja talodellisina sijoituksina tulevaisuuteen. Palveluiden ja esineiden vaihdantatalous sekä kierrättäminen tulee tehdä mahdollisimman helpoksi.

Työntekeminen ei tule olemaan enää tulevaisuudessa samanlaisessa asemassa kuin nyt, vaikka uusia työntekemisen muotoja tullaan varmasti keksimään. Tehdyn työn määrä vähenee ja tätä olisi syytä jakaa tasapuolisemmin suuremmalle määrälle ihmisiä, sen sijaan, että yksittäiset ihmiset saavat maksimaalisen taloudellisen hyödyn työelämästä. Ihmisten työaikojen pidentämisessä ja työn keskittämisessä ei ole järkeä. Ihmisille tulee taata mahdollisuus tehdä työtä juuri niin paljon, kuin heidän elämäntilanteisiinsa ja tarpeisiinsa nähden on sopivaa. Työn, opiskelun, perhe-elämän ja harrastusten parempaa yhdistämistä on myös järkevää edistää paikallisesti Turun kaltaisessa yliopistokaupungissa. Opiskelemisen, perhe-elämän ja työn yhdistämiset tulee olla mahdollisimman helppoa.

Perustulon käyttöönottaminen paikallisesti ja globaalisti on vääjäämätön askel kohti toimivampaa, oikeudenmukaisempaa ja taloudellisesti tehokkaampaa yhteiskuntaa. Tästä tulevaisuusvisiosta tulee pitää kiinni. Perustulon kokeileminen paikallisesti Turussa ja siihen siirtyminen myöhemmin kansallisesti olisi erittäin hyödyllistä ja tasapuolisia mahdollisuuksia edistävää. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei toimi kannustinloukkuineen. Myös vääristyneet ja negatiiviset näkemykset sosiaaliturvalla tai muilla tuilla eläviä ihmisiä kohtaan ovat suuri ongelma, josta tulee päästä irti. Opiskelijoiden tulee olla tasavertaisessa taloudellisessa asemassa muihin kansalaisiin nähden. Taloudellinen tuottavuus tulee ajatella aivan uudella tavalla ja erilaiseen arvomaailmaan peilaten, kuin nykyisin. Väärät ihmiset joutuvat kuulemaan syytöksiä siitä, että ovat taloudellisesti taakka.

Maailma väestömäärän kasvaessa, ympäristön kantokyky tulee ottaa huomioon entistä tärkemmin ja tuottamiemme päästöjen määrää tulee radikaalisti vähentää. Tämä on tärkein tehtävä, jota politiikalla voidaan tänä päivänä edistää: maapallomme pitäminen elnikelpoisena. Mikään tavoite ei aja tämän edelle. Ekologisuudesta tulee tehdä entistä enemmän sosiaalisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Päästökaupan tavalla ekologisuuden tulee olla sisäänrakennettu osa talousjärjestelmää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Taloudellisen toiminnan ei tule olla tulevaisuudessa uhka ympäristön kantokyvyn suhteen. On erittäin tärkeää paikallisesti huomioida kaikessa päätöksenteossa kestävän kehityksen periaatteet. Siirtyminen uusiutuvaan energiaan on lähitulevaisuuden visio, jota tulee tukea kunnallisessa päätöksenteossa.

http://yle.fi/uutiset/professori_katherine_gibson_palkkatyota_ei_riita_k...

-Matti Nikama

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

Toimituksen poiminnat